Πώς να συνδέσετε τη μονάδα κάμερας ζουμ IP με τη μονάδα κάμερας PTZ;

Όταν λαμβάνετεΔείτε τις μονάδες κάμερας ζουμ της Sheen, θα λάβετε τρεις ομάδες καλωδίων και πλακέτα ουράς RS485.

(Η πλακέτα ουράς RS485 συνήθως τοποθετείται στη μονάδα κάμερας ζουμ για εσάς)

cables         Camera with RS485 tail board

Τρεις ομάδες καλωδίων                                    Μπλοκ κάμερας ζουμ με σανίδα ουράς RS485

Γιατίχρειαζόμαστε την πλακέτα ουράς RS485;

Οι μονάδες κάμερας ζουμ της View sheen έχουν 2 ομάδες διεπαφής TTL: Μια ομάδα διεπαφών για τη μετάδοση του πρωτοκόλλου VISCA, οι άλλες ομάδες διεπαφών για τη μετάδοση του πρωτοκόλλου PELCO.Ορισμένες μονάδες Pan-Tilts υποστηρίζουν μόνο τη διεπαφή RS485 για τη μετάδοση του πρωτοκόλλου PELCO, επομένως χρησιμοποιούμε την πλακέτα ουράς RS485 για να πραγματοποιήσουμε μεταφραστή επιπέδου.Η πλακέτα ουράς RS485 υποστηρίζει επίσης την είσοδο και την έξοδο σημάτων συναγερμού.

connection

 

Πως για να συνδέσετε την πλακέτα ουράς RS485 με κάμερα;

●Οι μονάδες κάμερας ζουμ της View Sheen έχουν 2 διατάξεις διεπαφής, όπως φαίνεται στην εικόνα:

 Interface layout1       Interface layout2

Σχήμα 1.1 διατάξεις διεπαφής 1 Εικόνα 1.2 διατάξεις διεπαφής 2

Κόκκινο πλαίσιο POWER: Το τροφοδοτικό και η σειριακή θύρα είναι ενσωματωμένα.

Πράσινο πλαίσιο PHY: διεπαφή καλωδίου δικτύου, 4 ακίδων 100M

Μπλε πλαίσιο AUDIO&CVBS: Έξοδος ήχου/αναλογικής.

●Διάταξη διεπαφής κάμερας:

connection of camera with RS485 tail board

Πως για να συνδέσετε την πλακέτα ουράς RS485 με PTZ;

Η σύνδεση μεταξύ της πλακέτας ουράς RS485 και της μονάδας κάμερας ζουμ είναι η εξής:

Connection of +485 Tail-Board diagram

Σύνδεση διαγράμματος +485 Tail-Board

 

Description of 485 Tail-Board diagram

Περιγραφή του διαγράμματος 485 Tail-Board

●Η χρήση του διακόπτη κλήσης:

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, οι διακόπτες κλήσης 1 έως 6 είναι ρυθμισμένοι στο OFF από προεπιλογή.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στους συγκεκριμένους επιλογείς.

DIP Αρ. Ορισμός Περιγραφή
DIP 1 Συναγερμός έξω ON: Εξάγει υψηλό επίπεδο (5V) όταν υπάρχει ένα συμβάν συναγερμού, χαμηλό επίπεδο όταν δεν υπάρχει συμβάν συναγερμού.αντιστοιχεί στις ακίδες 5 και 7 της υποδοχής J3OFF: Ενεργοποιείται όταν υπάρχει ένα συμβάν συναγερμού, απενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει συμβάν συναγερμού, που αντιστοιχεί στις ακίδες 5 και 6 της υποδοχής J3
DIP 2 N/A N/A
DIP 3 Είσοδος συναγερμού OFF: Οι είσοδοι συναγερμού αναφέρονται μέσω της σειριακής θύραςON: Η λειτουργία συναγερμού δεν αναφέρεται μέσω της σειριακής θύρας, πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργία εισόδου συναγερμού δεν είναι έγκυρη
DIP 4-6 Διαμόρφωση του ρυθμού baud σειριακής θύρας Από αριστερά προς τα δεξιά αντιστοιχεί 4,5,6.1 σημαίνει ON, 0 σημαίνει OFF【000】: 9600【001】: 2400【010】: 4800【011】: 14400【100】: 19200【101】: 38400【110】: 57600

【111】: 115200

 


Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-03-2021